Påminnelser Påminnelser

Adress

Fråga: Varför visas inte låntagarens alla adressuppgifter på påminnelsen?

I fönsterkuvertens ruta får man inte plats med mer än ett fåtal rader. När låntagare har många rader ifyllda i sina adressuppgifter är valet att antingen låta adressuppgifter hamna utanför fönstret eller att dölja vissa rader.

När det gäller påminnelser eller räkningar till barnlåntagare, så har de rubriken "Till målsman för" på raden ovanför adressen vilket gör att det blir en rad mindre att använda. Vi har valt att dölja dessa barnlåntagares adressrad 3 i de fallen för att få plats med resterande uppgifter.

I tidigare versioner av Libra så var adressrutorna i låntagarregistret i en sådan ordning att det var lätt att använda adressfält 1 och 3, men hoppa över fält nummer 2. I de fallen låntagarens adressfält 2 är blankt, flytta  adressuppgifterna från fält 3 till fält 2, så kommer uppgifterna att komma med.