Låna Låna

Åldersgräns

I LIBRA.SE finns möjligheten att sätta åldersgräns för t.ex. DVD, video och PC-spel som är barnförbjudna eller som är olämpliga för yngre. Gränsen sätts i katalogposten och regeln gäller därför för alla exemplar oavsett enhet. Marcfältet som används är 506 $a.

 

  Åldersgränser
S Tillåten även för barn.
K7 åldersgräns 7 år.
K11 åldersgräns 11 år.
K15 åldersgräns 15 år.


Exempel:
506 $aK15

I katalogposten visas uppgiften med rubriken Restriktioner.

Om låntagaren är under åldersgränsen, visas meddelandet "Låntagaren är för ung för att låna den här titeln" vid utlån i Libra, men personalen kan godkänna och tillåta utlånet ändå.
Åldersgränsen fungerar även i självbetjäningsmaskinerna, där visas meddelandet "Lån ej genomfört, kontakta personalen" eller liknande, beroende på vad som angetts i inställningarna på självbetjäningsmaskinen.

För att lägga till åldersgräns på ett flertal poster, sök i katalogen fram t.ex. materialtyp Film DVD i kombination med avdelning Vuxen och använd Global ändring för att lägga in fältet.

Uppgift om åldersgräns skickas inte med i poster från BTJ. För att uppgifterna ni lägger in inte ska försvinna om det kommer uppdateringar till posterna kan det vara en bra idé att lägga ett skydd mot överskrivning på fält 506.