Fjärrlån Fjärrlån

Ankomstregistrering av fjärrlån

Fönster: Fjärrlån
Rutinen nås via: Arbeta med - fjärrlån
Kortkommando: Shift + Ctrl + I

Gör så här:

  1. Öppna fjärrlånefönstret
  2. Sök upp fjärrlånet i fjärrlånerutinen. Fjärrlånet ska ha status Beställd.
  3. Ange eventuellt streckkod, fjärrlånet får annars ett unikt L-nummer automatiskt
  4. Ange återlämingsdatum.
  5. Ange eventuellt andra uppgifter och klicka sedan knappen Spara (Ctrl + S)
  6. I dialogrutan om fjärrlånet ska ankomstregistreras, svara Ja

En avisering skickas då till låntagaren, antingen i pappersform eller som epost/sms. Därefter skrivs en Egen notering ut.
När låntagaren ska hämta ut fjärrlånet hanteras det i utlånerutinen i Libra precis som en vanlig reservation.
När fjärrlånet återlämnas ska det återsändas.