Låna Låna

Återlämning, fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Cirkulation - återlämning 
Kortkommando: Ctrl + 5 
Fönsterrubriker: Utlån, 3-återlämning 
Funktioner: Återlämning 
                      Hantera problem relaterade till låntagaren 
                      Fånga in reservationer 
                      Utskrift av återlämningskvitto 
                      Återsändning av fjärrlån  

 

När fönstret öppnas finns bara en möjlighet, nämligen att läsa in streckkod eller annat exemplarnummer på utlånad bok. När så sker lämnas information om såväl låntagaren som det lån som ska avregistreras.

Ett exemplarnummer kan även hämtas in från låntagarpostens flik för lån och reservationer eller från en exemplarpost.

Så snart återlämningen registrerats läggs uppgifter om boken ut i bilden och uppgifter om låntagaren visas under textrutan där exemplarnumret anges.

För varje återlämnat exemplar visas uppgift om ev. försening, övertidsavgift, utskickade påminnelser och låntagare. Om låntagaren har fler böcker hemma visas även detta med en antalsuppgift.

Särskilda händelser

 • Lånet är försenat och övertidsavgift blir följden
  Lånet avregistreras och skuld skapas. Ingen extra varning eller dialogruta visas. I raden för den återlämnade boken visas antalet dagars försening och övertidsavgift som registrerats.
 • Boken är reserverad.
  En dialogruta visas för att anvädaren ska kunna gå vidare enligt regelverket för enheten. Lånet avregistreras.
 • Boken tillhör annan enhet.
  Dialogruta öppnas som meddelar att så är fallet. I meddelandet framgår vilken enhet boken tillhör.
  Boken får status På väg om detta har angivits i enhetsregistret.
 • Boken är inte utlånad.
  Dialogruta öppnas som informerar om detta.
 • Boken är ett fjärrlån.
  Dialogruta öppnas som frågar om fjärrlånet ska återsändas.
 • Låntagaren har aviseringar som väntar.
  En knapp med texten Reservationer att hämta visas. Genom att klicka på den öppnas en dialogruta som möjliggör utlån direkt utan avläsning av streckkoden.
  Låntagaren är spärrad.
  En dialogruta öppnas som informerar om att låntagaren är spärrad. Lånet avregistreras.
 • Låntagaren har skuld.
  En dialogruta öppnas som informerar om att låntagaren har skuld. Lånet avregistreras.
 • Låntagaren har meddelande.
  En dialogruta öppnas som ger användaren möjlighet att låta meddelandet ligga kvar eller tas bort. Lånet avregistreras.

Kvittoutskrift

Utskrift av återlämningskvitto sker genom att klicka på utskriftsikonen eller med kortkommando Ctrl + P.