Låna Låna

Återlämning

Fönster: Återlämning
Rutinen nås via: Arbeta med - Cirkulation - Återlämning
Kortkommando: Ctrl + 5

Gör så här:
 

Med tillgång till bok

 1. Ctrl + 5.
 2. Läs in bokens streckkod.
 3. Besvara eventuella kontrollfrågor.
 4. Läs in nästa bok.
 5. Avsluta eventuellt med Ctrl + P  för kvitto eller F6 för att tömma bilden

Från låntagarposten (utan bok)

 1. Sök upp låntagaren och gå tillfliken Lån/res.
 2. Markera boken som ska återlämnas.
 3. Shift + Delete för att gå till återlämningsbilden och hämta med streckkoden.
 4. Enter för att verkställa återlämning (exemplarnumret visas i textrutan)


Från exemplarposten (utan bok)

 1. Sök upp boken i katalogen och gå till exemplaren Ctrl + 6.
 2. Markera exemplaret som ska återlämnas.
 3. Ctrl + 5 för att gå till återlämningsbilden.
 4. Ctrl + K för att lyfta in exemplarnumret i återlämningsrutinen.
 5. Enter  för att verkställa återlämning (exemplarnumret visas i textrutan)


Mer om ...

Vid återlämning visas ofta en dialogruta. Det vanligaste är att boken är reserverad eller att den tillhör annan enhet, men också andra förhållanden kan behöva visas för personalen för eventuella åtgärder.

Det är därför särskilt viktigt att alltid ha kontroll över vad som händer och vilken information som visas på skärmen och att besvara eventuella frågor!