Fjärrlån Fjärrlån

Återsändning av fjärrlån

Fönster: Återlämning
Rutinen nås via: Arbeta med - Cirkulation - Återlämning
Kortkommando: Ctrl + 5

Gör så här:

  1. Ctrl + 5 för Återlämning.
  2. Återlämna fjärrlånet.
  3. I dialogrutan om återsändning av fjärrlånet ska göras, svara Ja.

Eventuell streckkod eller L-nummer på fjärrlånet avregistreras då, fjärrlånet får status återsänd och katalogposten tas bort från katalogen.

I vissa fall vill man svara nej på frågan om återsändning för att låta personen som är ansvarig för fjärrlån göra återsändningen av alla fjärrlån. Inställningen för om Ja eller Nej ska vara förmarkerat finns under Enhetsregister - 3-Enheter - e-Fjärrlån inställningen Återsändning sker.

Ni bör inte rensa eller gallra återsända fjärrlån. När fjärrlånet fått status återsänd så anses det förverkat. Ni kommer inte att stöta på det igen om ni inte aktivt söker efter även återsända fjärrlån.