Reservationer Reservationer

Avisering återutskrift

Fönster: Reservation
Rutinen nås via: Arbeta med - Reservation
Kortkommando: Crtl + 9

Om man har skrivarproblem eller problem med mailen och en avisering inte kom ut som den skulle, så kan man skriva ut eller skicka aviseringen på nytt.

Gör så här:

 1. Sök upp katalogposten eller exemplaret ifråga.
 2. Ctrl + 9 för att öppna Reservationer.
 3. Välj flik 5-Aviserade och exemplarreservationer.
 4. Markera den reservation som ska skickas på nytt.
 5. Ctrl + P för att skriva ut eller skicka på nytt.

Mail som studsar

Om ni skickar en avisering till en låntagare och får ett mail att låntagarens e-postadress inte stämmer, så behöver ni antingen rätta till e-postadressen eller skriva ut låntagarens avisering som brev istället.

Gör så här:

 1. Ctrl + 2 för att öppna Låntagare.
 2. Sök upp låntagaren.
 3. Ta bort låntagarens e-postadress, inaktivera den eller rätta till den.
 4. Spara med Ctrl + S.
 5. Välj flik 4-Lån/res.
 6. Dubbelklicka på den reservation som ska skickas på nytt för att komma till katalogen.
 7. Ctrl + 9 för att öppna Reservationer.
 8. Välj flik 5-Aviserade och exemplarreservationer.
 9. Markera den reservation som ska skickas på nytt.
 10. Ctrl + P för att skriva ut eller skicka på nytt.