Reservationer Reservationer

Aviseringskod

Fråga: Hur fungerar aviseringskod?

För att få mindre jobb för personalen att ta hand om reservationer, så kan man ställa ut en aviserad bok på en viss hylla som låntagarna själva kommer åt. När låntagaren ska hämta sin bok kan de själva låna boken i en självbetjäningsmaskin.

På aviseringen står låntagarens namn, och det kan kännas obehagligt för låntagaren att andra personer kan se vilka böcker de efterfrågat.

För att lösa det problemet så kan ni i LIBRA.SE skriva ut aviseringar som har en sifferkod istället för låntagarens namn och telefonnummer. På samma sätt som när man hämtar ut biljetter hos t.ex. SJ, så tar låntagaren med sig sifferkoden till biblioteket (nedskriven på en lapp eller i mobilen om de fått en SMS-avisering), kan hitta boken i aviseringshyllan och själv låna den.
Om låntagaren har glömt koden hemma och det finns flera exemplar av samma titel i aviseringshyllan, sök upp låntagaren och gå till fliken 4 (Lån/res). Dra muspekaren över frågetecknet på reservationen så kan du se aviseringskoden.

I självbetjäningen det bara låntagaren som boken är aviserad till som kan låna boken.

Böckerna på aviseringshyllan kan vara sorterat efter titel, för att låntagaren lätt ska hitta sin bok. Om låntagaren inte kommer och hämtar boken, kan man använda rapporten Reservationslista och utifrån den listan kan plocka bort ohämtade böcker i aviseringshyllan. I rapporten Reservationslista, sätt värden för aviseringsdatum tillbaka i tiden. Välj att visa t.ex. fälten Titel, Författare och Aviseringsdatum.
Om det finns flera exemplar av samma titel i aviseringshyllan, jämför aviseringsdatumet i rapporten med datumet på den egen notering som ligger i boken för att se vilken som ska plockas bort.

För att aktivera aviseringskod krävs två inställningar:

  • Enhetsregister - b-Reservation. Bocka i Aviseringskod.
  • Gemensamma register - 9-Texter, rad för Avisering, flik Benämningar. Se till att det finns en rubrik i rutan Aviseringskod.