Fjärrlån Fjärrlån

Beställning av fjärrlån via LIBRIS

Fönster: Fjärrlån
Rutinen nås via: Arbeta med - Fjärrlån
Kortkommando: Shift + Ctrl + I

OBS! Fjärrlånen kan registreras direkt i LIBRIS och sedan importeras till LIBRA.SE som beskrivs nedan i punkterna 11 och framåt eller som i sin helht beskrivs i punkten. 

Gör så här:

 1. Öppna fjärrlånefönstret med Shift + Ctrl + I.
 2. Välj menyn Funktioner - LIBRISFjärrlån.
 3. I webbläsaren som öppnas, logga in i LIBRIS med ert bibliotekets användaridentitet för LIBRISwebbfjärrlån.
 4. Sök fram katalogposten som ska fjärrlånas.
 5. Klicka ikonen LIBRIS fjärrlån.
 6. Ange låntagarens namn och personnummer (Namn ska anges med formen Efternamn, Förnamn)
 7. Lägg till bibliotek i remisskedja.
 8. Ange eventuella andra uppgifter.
 9. Klicka knappen Fortsätt.
 10. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka sedan Skick.
 11. Gå tillbaka till LIBRA.SE och välj i menyn Funktioner – Hämta LIBRIS fjärrlåneposter (xyz). Inom parentesen står det egna bibliotekets sigel.
 12. Vänta tills meddelanderutan att poster har hämtats visas, klicka Ok.
 13. Sök upp fjärrlånet i fjärrlånerutinen. Fjärrlånet har nu status Registrerad i LIBRA.SE nu. Låntagare m.m. bör ha hämtats över.
 14. Ange eventuellt ytterligare uppgifter och spara med Ctrl + S.
 15. Dialogruta: Skall fjärrlånet betraktas som beställt? Bekräfta med Enter.

Fjärrlånet är nu beställt hos LIBRIS och registrerat korrekt i LIBRA.SE. När fjärrlånet senare anländer till biblioteket ska det ankomstregistreras.