Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Beståndsanalys

Fönster: Beståndsanalys
Rutinen nås via: Arbeta med - Beståndsanalys
Kortkommando: Har inget kortkommando

Sedan tidigare finns möjligheten att analysera en enskild enhets bestånd med avseende på Hyllsignum. Varje förekomst av ett unikt hyllsignum presenteras med siffror för bestånd, nyförvärv, gallring, utlån osv. Denna möjlighet finns kvar och följande förändringar har gjorts:

 • Resultatet presenteras nu som en liggande A4-sida, om utskrift sker till bildskärm, skrivare, .rtf, eller .pdf.
 • Obs! Utskrift kan inte göras via e-post. 
 • Uppgift om Cirkulationstal har tillförts. 
 • En funktion har skapats som gör det möjligt att sammanföra hyllsignum till önskat antal tecken. T ex för att få en siffra för alla Lz, oavsett efterföljande efternamn. Det antal tecken som ska utgöra en rad anges i rutan med rubriken Antal tecken. 
 • Urval kan också göras på Lokal placering liksom Fri placering för bibliotek som använder detta. 
 • Urvalet kan begränsas till en eller flera Medietyper. 
 • Urvalet kan begränsas till en eller flera Publikationstyper. 
 • Urvalet kan begränsas till en viss avdelning. 

Man kan också definiera vad man önskar ha som särskiljande begrepp:

 • Hyllsignum  
 • Lokal placering 
 • Fri placering
 • Medietyp 
 • Publikationstyp
 • Avdelning

Nedan följer ett par frågor som dyker upp i samband med framtagande av Beståndsanalysen: 

Fråga: MAG - Innebär uppgiften antalet exemplar som magasinerats under året?
Svar: Det är det antal exemplar av det totala antalet som vid beräkningstillfället står som magasinerade.

Fråga: Måste den lilla rutan på exemplarbilden vara ikryssad?
Svar: Ja, det är den markering som måste göras för att något ska räknas och hanteras som magasinerat.

Fråga: Vad betyder %-tecknen?
Svar: Den första är procentandel nyförvärvade av totalt antal exemplar och den andra procentandel gallrade i förhållande till antal ex och antal nyförvärv.