Beståndshantering Beståndshantering

Beståndsrad visas utan antalsuppgift eller beställning

Fråga: Varför visas en beståndsrad på en post efter konverteringen trots att den saknar både antalsuppgift och beställning?

Orsaken är felaktiga beställningar gjorda i Libra III – beställningar där titeln beställts för en enhet och sedan inlevererats för en annan.

Den felaktigt inlevererade beställningen ligger kvar i databasen i Libra III och konverteras.

För att rätta till beståndsvisningen kan du göra så här:


Leta fram beställningen (som observandum - tänk på att ändra sökvillkoret från standardvärdet Ej levererade till Alla), ändra enhet och spara om beställnigen.
Den ofullständigt visade beställningen försvinner.


Finns det tveksamheter kring vilken enhet som ska väljas – som vägledning kan sägas:

 

  1. Det bör vara en av enheterna som äger bestånd, 
  2. Kontouppgift bör kunna vara vägledande, 
  3. Libra III-basen är en källa för att spåra den felaktiga beställningen.