Katalogisering Katalogisering

Ämnesord

Fråga: Hur är det med ämnesord i LIBRA.SE och vilka ska vi använda?

Ämnesord i katalogposter är en stor tillgång och ämnesordshanteringen i alla lagringsformat och inte minst i MARC21 är omfattande och uppgiften som kan förefalla enkel blir genast mer komplicerad och olika ämnesord kan läggas på många olika fält.
Vi har fått många frågor om vilka fält som är lämpliga att lägga information på från olika utgångspunkter och vi ska försöka beskriva vår hållning, dagsläge och planerad utveckling.
För en komplett lista över möjliga fält för ämnesord hänvisar vi i första han till Libris formathandbok och motsvarande från BTJ.
I ett tidigare skede fanns ännu inga beslut fattade hos BTJ om hur ämnesord skulle hanteras i MARC21-export från BURK, vilket har lett till att vi i kommande version korrigerar visning och klickbarhet för vissa fält.

Fält 650 ämnesordsbiuppslag - Term

Används av BURK som ämnesord: allmänna.
(Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service).
Fältet är repeterbart, men ej delfält a. Upprepat fält visas på samma rad och är klickbart.

Fält 653 Indexterm - Okontrollerad

Används ej av BTJ och kan därför skyddas från överskrivning och användas för egna ämnesord av bibliotek med bibliografisk service från BURK.
Citat från Libris formahandbok:
"Avser indextermer hämtade från t.ex. abstract eller innehållsförteckning och andra icke-kontrollerade ämnesord." 
Fältet är repeterbart liksom delfält a.
OBS! Problemet är idag att flera ämnesord inte visas särskilda och inte är klickbara var för sig om de ligger som skilda a-fält. Detta korrigeras i kommande version. Om de läggs på skilda 653-fält blir däremot såväl visning och klickbarhet riktig.

Fält 697 Lokala ämnesord (BURK)

BTJ har efter diskussion med Libris (och Axiell) beslutat att använda 697 för lokala ämnesord som registreras i BURK. Detta är en s.k. standardavvikelse från internationellt MARC21.
Fältet är upprepningsbart, men inte delfält c. (Se BTJ:s formatbeskrivning.)
Fältet kan naturligtvis inte skyddas om man vill ha uppdatering med ämnesord man själv registrerar i BURK.  Använder man fältet för lokala ämnesord som man registrerar i LIBRA.SE måste fältet skyddas mot överskrivning.

Fält 976 Automatiskt genererade ämnesord (BURK)

Fältet, som också är en standardavvikelse, används av BTJ för de automatgenererade ämnesord som tas från katalogsignum. Endast delfält b förekommer. Fältet är upprepningsbart, men inte delfältet.

Utveckling

Samtliga ämnesord som stöds av Libris och BURK kommer vi att hantera på ett riktigt sätt i LIBRA.SE. Rättningar kommer att göras som innebär att alla korrekt registrerade ämnesord också ska vara sökbara, klickbara och naturligtvis visas på ett riktigt sätt.