Katalogisering Katalogisering

Ändra katalogpost med Full katalogisering

Fönster: Full katalogisering
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - Full katalogisering
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift + N

Gör så här:

 1. Ctrl + 1 för att öppna katalogen eller hamna i sökläge om rutinen redan är öppen.
 2. Sök upp den post som ska ändras
 3. Tryck Ctrl + Shift + N.
 4. Gör ändringarna och tryck Ctrl + S eller klicka Spara-knappen
 5. En validering av posten görs.
 6. Antingen visas meddelande Uppdatering ok eller Validering ej ok. Bekräfta med Enter.
 7. I nedre delen av fönstret visas en förhandsvisning av posten
 8. Gör eventuellt fler ändringar.
 9. Ctrl + S för att spara.
 10. Stäng fönstret genom att trycka Esc

Lägga till nytt fält

 1. Öppna en post i Full katalogisering.
 2. Rulla längst ner i posten.
 3. I första tomma rad, lägg in marcfältets nummer i kolumnen Marcfält.
 4. Skriv ett dollartecken (kortkommando F9) och delfältskoden.
 5. Lägg in delfältsinformationen.
 6. Gör eventuellt fler ändringar
 7. Ctrl + S för att spara.

Auktoritetsregister

För att minska risken för felstavningar eller olika varianter av samma term, använd gärna auktoritetsregistret. Ställ markören i ett fält som auktoritetsregistret stödjer och tryck F1.

Ta bort hel rad

Markera raden genom att klicka i det gråa fältet med pilen längst ut till vänster. Hela raden blir då markerad. Ta bort med delete.

Kopiera

Markera ett fält, fältets innehåll visas då i raden ovanför MARC-fälten (nedanför 00-fälten). Markera där den text som ska kopieras och kopiera genom Ctrl + C eller genom att högerklicka och välja kopiera.


För att kopiera flera rader, markera de rader som ska kopieras och använd kortkommando Ctrl + C. De kopierade raderna kan klistras in i exempelvis Word eller annat program. I nuvarande version (6.5) kan inte flera rader klistras in i Libras katalogiseringsfönster.

Kontrollera ISBN eller ISSN

För att kontrollera om ett ISBN stämmer, markera enbart de tecken somi är ISBN eller ISSN och välj Funktioner - ISBN kontroll.
När posten sparas så görs en kontroll om postens ISBN finns på andra poster i basen, och i så fall visas ett meddelande om detta för att undvika dubletter av samma post.

Ångra ändringar

För att ångra misstag eller felaktiga ändringar, använd kortkommando Ctrl + Z.