Katalogisering Katalogisering

DAISY

Fråga: DAISY är svårt att hantera. Vad är det dom gäller?

I MARC21 kan inte DAISY entydigt definieras. Det saknas helt enkelt nödvändiga uppgifter. Det resulterar i att alla som hanterar DAISY måste göra en egen definition och någon gemensam sådan saknas. När LIBRA.SE byggdes upp runt MARC21 skapade Axiell därför en definition av DAISY inom ramen för de s.k. 00-fälten som i samtliga andra fall används för att definiera medietyper.

När BURK skapade sitt exportformat för MARC21 ansåg man inte att vår definition var hållbar och gjorde en annan där man frångår principen med medietypen identifierad genom uppgifter i 00-fälten. Motvilligt har vi anpassat LIBRA.SE efter definitionen i BURK i och med version 6.5.

I konverteringen av Libra III till LIBRA.SE fanns inte möjligheter att på ett helt önskvärt sätt göra om alla DAISY-poster enligt definitionen. Detta kan skapa problem dels i sökning och dels när det gäller statistik.

Följande gäller för DAISY i LIBRA.SE:

Talbok  DAISY             
daisy/mt
 
Fält
Rubrik
Pos.
Kod
Klartext
000
Medietyp
6
i
Ljudupptagning (ej musik)
006
---
 
 
 
007
Materialtyp
0
c
Elektroniskt lagrade resurser
 
Särskild medieterm
1
o
Optisk skiva
008
Målgrupp för resursen
22
f
Resursen är speciellt avsedd för en trängre brukarkrets
 
Kommentar:
 
 
Egentligen saknas entydig definition av DAISY i marc21. Denna används i brist på bättre.

 

  • DAISY saknar en entydig definition i MARC21. Som en anpassning till hur dessa poster ser ut vid import från BURK innebär den nya definitionen att en digital talbok måste ha följande uppgifter i katalogposten för att uppfattas på rätt sätt:
(Observera att kravet på 008/22 f försvinner)
o   I fält 084 a /TC
Exempel: 084    $aHcee.01/TC$2kssb
o   I fält 500 a ordet DAISY
Exempel: 500    $aDigital talbok (DAISY 2.02)

Konsekvenser för statistik:

Om posterna har kompletterats enligt definitionen ska statistiken bli korrekt. Om så inte har skett är det nödvändigt att göra en uppskattning som underlag för statistik.