Katalogisering Katalogisering

Formatmallar

Fönster: Katalog
                 Formatmallar
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Arkiv - Spara som mall
Kortkommando: Ctrl + 1

Formatmallar eller katalogmallar används för att förenkla katalogiseringen. Vid uppläggning av ny katalogpost väljs en formatmall för att få en mall eller ett underlag att utgå ifrån.

 • Skapa ny formatmall
 • Ta bort formatmall
 • Ändra namn på formatmall

Skapa ny formatmall

Gör så här:

 1. Ctrl + 1 för Katalogen.
 2. Sök upp en post att utgå ifrån
 3. Ctrl + Shift + N för Full katalogisering.
 4. Redigera posten så som mallen ska se ut (se Avancerad katalogisering för instruktioner)
 5. Välj menyn Arkiv - Spara som mall
 6. Namnge mallen och spara med Ctrl + S
 7. Kontrollfråga: Vill du skapa ny mall?
 8. Bekräfta med Enter
 9. Meddelanderuta: Ny post ok
 10. Bekräfta med Enter
 11. För att se att mallen lagts till, skapa en ny katalogpost med Ctrl + N och kontrollera att mallen ligger i mall-listan.

Ta bort en formatmall

Gör så här:

 1. Ctrl + 1 för Katalogen.
 2. Gör en valfri katalogsökning.
 3. Ctrl + Shift + N för Full katalogisering.
 4. Välj menyn Arkiv - Spara som mall.
 5. Markera mallen som ska tas bort.
 6. Ta bort med Shift - Delete.
 7. Kontrollfråga: Vill du ta bort?
 8. Bekräfta med Enter.
 9. Meddelanderuta: Tog bort mallen.
 10. Bekräfta med Enter.
 11. Stäng fönstren med Escape.

 

Ändra namn på formatmall

Gör så här:

 1. Ctrl + 1 för Katalogen.
 2. Gör en valfri katalogsökning.
 3. Ctrl + Shift + N för Full katalogisering.
 4. Välj menyn Arkiv - Spara som mall.
 5. Markera mallen som ska ändras.
 6. Ändra namnet.
 7. Klicka knappen Spara namn på mall.
 8. Meddelanderuta: Nytt namn på mallen.
 9. Bekräfta med Enter.

Mer om ...

Det går inte att redigera i en befintlig formatmall. Utgå istället från en befintlig formatmall, gör de ändringar som behövs och spara som en ny mall. Ta sedan bort den gamla mallen.