Katalogisering Katalogisering

Gallra eller ta bort katalogpost från BTJ

Fönster: Burk-rapportering
Rutinen nås via: Arbeta med - BURK-rapportering

Funktionen BURK-rapportering finns i version 6.4.3.2 och senare. När en post gallras i Libra, behöver BTJ meddelas för att biblioteket inte ska få fortsatta uppdateringar av katalogposten i onödan.

När en katalogpost från BTJ (poster med SwLNBT i fält 003) gallras på vanligt sätt så läggs information om det automatiskt till i listan som skickas till BTJ, gallringen visas också här under BURK-rapportering. BURK-gallringsrutinen i sig behöver alltså normalt sett inte användas.

Meddelandet till BTJ att en post har gallrats går via MediaLink, så MediaLink krävs för att BURK-gallring ska fungera.

Gör så här:

  1. Gå till menyn Arbeta med - BURK-rapportering.
  2. Markera Gallra titel.
  3. Skriv in BURK-numret. Inledande SwLnBT och avslutande kontrolltecken behöver inte anges.
  4. Tryck Enter.

OBS: I nuvarande version (6.4.3.2) finns inte möjlighet att ändra om man skriver in felaktigt BURK-nummer, så var noggrann när BURK-nummer anges!

Listan under Arbeta med - BURK-rapportering visas bara beställningar och gallringar som gjorts under dagen.

När en sådan katalogpost tagits post visas den i listan under Arbeta med - BURK-rapportering. Om fel post BURK-gallras av misstag händer inget med katalogposten eller beståndet i Libra.