Katalogisering Katalogisering

Global ändring

Fönster: Global ändring
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - Global ändring
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift + X

Global ändring innebär en ändring på görs på flera katalogposter. Normalt har enbart systemadministratörerna i Libra tillgång till funktionen, eftersom felhantering kan ge stora effekter.

Ändringar görs på MARC-nivå, eftersom till exempel ämnesord kan ligga i flera olika fält och delfält. Att ändra i olika fält utan att känna till hur det ser ut i grunden, i MARC-formatet, är riskabelt. Därför görs ändringar bara på poster som exakt motsvarar det som angetts ska ändras.

Gör så här:

 1. Ctrl + 1 för att öppna Katalogen.
 2. Sök fram en träfflista med de poster som ändringen ska görs på.
 3. Ctrl + Shift + X för att öppna Global ändring.
 4. Gå igenom träfflistan och kontrollera de MARC-fält som ska ändras.
 5. Markera eventuellt om poster ska Undantas från ändring.
 6. Välj typ av ändring
 7. Fyll i relevanta fält marcfält, delfältskod, data-från/till.
 8. Klicka knappen Testa antal ändringar.
 9. Kontrollera resultat av test i rutan till höger om knappen Utför ändringar.
 10. Klicka knappen Utför ändringar.
 11. Kontrollfråga: Ska ändringen verkligen göras, du kan inte backa.
 12. Enter för att bekräfta.
 13. Resultat av körningen visas i rutan till höger om knappen Utför ändringar.

När ändringar gjorts uppdateras MARC-visningen, men inte träfflistan. Gå till katalogen för att se resultat av ändringar i hyllsignum, författare, titel etc.