Låna Låna

Ålderskontroll av låntagare

Ibland kan det finnas ett behov av att veta när en låntagare passerar gränsen mellan barn och vuxen.
Om funktionen önskas aktiveras den i Enhetsregistret, fliken 1-System genom att markera kryssrutan Ålderskontroll. Åldersgränsen finns angiven i anslutning till kryssrutan och är formodligen angiven sedan tidigare.

OBS! Siffran angiven i rutan innebär att låntagaren betraktas som vuxen fr.o.m. den dag låntagaren fyller den angivna åldern.

Systemet kontrollerar varje natt om låntagare passerat åldersgränsen och lägger en "spärr" på låntagaren. Då låntagaren tas fram för t.ex. utlån eller reservation visas uppgift om att låntagaren passerat gränsen till vuxen och personalen får möjlighet att agera enligt önskemål.

OBS! Ålderskontrollen är inte implementerad i fjärrlånerutinen!