Inställningar Inställningar

Användare

Fönstret nås via: Arkiv - Användare - ändra
Kortkommando: Shift + F11
Fönsterrubriker: Användaruppgifter
Funktioner: Ändra användare
                      Ny användare

Användarinfo

Här visas uppgift om inloggad användares Användarid och namnet i klartext och så som de registrerats.

Funktioner

Markeringar i kryssrutor avgör om låntagaren ska kunna ändra sitt lösenord och sin behörighet.

Användaren knyts här till viss anv.grupp (behörighetsgrupp), enhet och enhetsgrupp.

Flikar:

1-Låntagare
2-Startbild
3-Utlån
4-Återlämning
5-Generellt
6-FreeLib

1-Låntagare

Här sätts standardvärden för:

Var markören ska placeras i fönstret Låntagarsökning.
Uppgifter i Låntagarsökningens träfflista.
Uppgifter som ska visas om låntagare i dropplisten i den särskilda snabbsökningen för låntagare i bl.a. Utlån.

2 - Startbild


Här har du möjlighet att lägga in en bakgrundsbild i LIBRA.SE.

3 - Utlån

Här sätts standardvärden för:

Ljudsignal vid utlån.
Om kataloginformation ska visas vid utlån.
Kvittoutskrift vid utlån.
Här sätts även ett antal inställningar som gäller utskriften av lånekvitto. Inställningarna innebär att motsvarande kryssrutor kommer vara ibockade i utlånefönstret som förval.

Endast nya lån innebär att enbart de lån som gjorts vid detta lånetillfälle skrivs ut på kvittot.

Lista innebär att lånekvittot (alla eller endast nya) skrivs ut i A4-format. Reservationer och skulddetaljer kommer då inte med på utskriften.

E-post innebär att lånekvittot (alla eller endast nya) skickas till låntagarens e-postadress när man väljer att skriva ut.

SMS innebär att lånekvittot (alla eller endast nya) skickas till låntagarens mobil när man väljer att skriva ut. Notera att textmängden i ett sms är kraftigt begränsad, så kvittot kan lätt bli för långt för ett sms. SMS är en tilläggsfunktion, kontakta Axiells säljare för mer information.

Använd ej drivrutin kan användas på de ställen där skrivardrivrutin för kvittoskrivare absolut inte kan installeras på datorerna. Används i undantagsfall. Sätt då Generic/Text only eller Allmän/Endast text som inställning på skrivaren.

4 - Återlämning


Har har du möjlighet att ange om du vill ha ljud vid återlämning.

5 - Generellt


Här sätts standardvärden för:

Tema som ska knytas till användaren. Teman hanteras under Verktyg - Anpassa. Här finns två Axiell-teman. Den andra har starkare färger än den första.

Om ljud och/eller ruta ska visas när information sparas i systemet.
Hur stor del av beståndet som ska visas i normalfallet. Alternativen är
Egen enhet
Gruppens enheter
Alla enheter
Om en sökning på exemplars streckkod via Sök streckkod ska gå vidare till exemplarvisning eller katalogpost.


6 - FreeLib


Om användaren kommer använda FreeLib sätts här användarens behörighetsnivå.

  • Katalog - får göra utlån, återläming, reservationer, ändra enhetsgruppens exemplar m.m.
  • Cirkulation - får göra utlån, återlämning och reservationer men inte ändra exemplar eller katalogposter.
  • Lärare - får endast göra se information om och ändra uppgifter på sina egna klasser, enligt inställningarna nedan.

FreeLibs katalogsökning är normalt begränsad till den egna enheten/skolan, och man ser bara sitt eget bestånd. Inställningen Sökning i hela katalogen innebär att kryssrutan i FreeLibs katalogsökning är förmarkerad, så att man istället som förval söker i hela katalogen och ser allt bestånd.

Om behörigheten Lärare är vald, så finns även möjlighet att begränsa vilka enheter och klasser som användaren kommer åt.