Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Årsstatistik

Fönster: Årsstatistik
Rutinen nås via: Arbeta med - Rapporter - Årsstatistik
Kortkommando: Ctrl + E

Årsstatistiken är en rapport som bland annat används för att ta fram statistik till Kungliga biblioteket (tidigare kallad SCB-statistik). Men årsstatistiken är även till för att ta fram uppgifter till andra kontakter för biblioteket, så som kulturnämnder, regionbibliotek m.m.

Gör så här:

Innan statistikåret inträder:

 1. Gå till Gemensamma register - 7-Avdelningar.
 2. Markera eventuella barnavdelningar med Statistik som barn och spara.

När statistiken ska tas ut:

 1. Ctrl + E för att öppna rapporter.
 2. Välj årsstatistik i listan till vänster.
 3. Välj datumintervall i Fr o m och T o m, normalt sett ett kalenderår.
 4. Kontrollera att uppgifter för huvudbibliotekets kod, barnavdelning stämmer.
 5. För att systemet ska kunna särskilja vad som är fack- och skönlitteratur, lägg in hyllsignum för skönlitteratur. OBS hyllsignum är automatiskt högertrunkerat, ange alltså inte med asterisk!
 6. Välj typ av rapport
 7. Välj gruppering
 8. Kontrollera mediatyps-grupperingarna under Rapportens mediatyper. Alla tillgängliga mediatyper måste grupperas. Läs mer på årsstatistikens fönsterbeskrivning.
 9. Tryck Skriv ut eller ctrl+p.
 10. Välj hur rapporten ska presenteras
 11. Om Excel eller PDF valts så visas ett fönster där man väljer var rapporten ska sparas. Ange ett filnamn och Spara.
 12. Leta upp filen i Windows och öppna

Skärmfilm