Bilagor Bilagor

Årsstatistik gruppering av mediatyper

En uppdelning av mediatyper för årsstatistiken. årsstatistiken är en rapport för att ta fram statistik till Statens kulturråd (tidigare kallad SCB-statistik).

Årstatistik-Mediatyper