Inställningar Inställningar

Behörighetsgrupper

Fönstret nås via: Arkiv - Behörighetsgrupper
Kortkommando: Shift + F7
Fönsterrubriker: Behörighetsgrupper
Funktioner: Ändra en behörighetsgrupp
                      Lägga till en ny behörighetsgrupp
                      Ta bort en behörighetsgrupp

Behörighetsnivåer används för att kunna begränsa vilka funktioner som användare i systemet ska kunna använda. Detta för att användare inte ska kunna göra allvarliga misstag i delar av systemet de inte har tillräckliga förkunskaper i.
Vid installation finns ett antal behörighetsnivåer du kan välja mellan, men ni kan själva ändra inställningarna för dessa och även lägga upp nya egna.

Gå in under Libras meny Arkiv - Behörighetsgrupper. Markera en av grupperna som visas i fönstret övre vänstra del. I fönstrets nederdel visas då en tabell över gruppens behörigheter i systemets olika delar.


Kolumnerna ovan innebär följande:
Välja - användaren kan gå in i rutinen, söka och visa träffar. Är rutan inte ibockad är menyalternativet samt eventuell menyikon inaktiv (utgråad) för användaren.
Spara - användaren (om även Välja är ibockat) kan gå in i rutinen och göra ändringar på poster. År rutan inte ibockad är menyalternativet Arkiv - Spara samt menyikonen Spara inaktiv (utgråad) för användaren.
Ta bort - användaren (om även Välja är ibockat) kan gå in i rutinen och ta bort poster. Är rutan inte ibockad är menyalternativet Arkiv - Ta bort samt menyikonen Ta bort inaktiv (utgråad) för användaren.
Skriv ut  - användaren (om även Välja är ibockat) kan gå in i den markerade rutinen och skriva ut poster.

Egen enhet och Egen enhetsgrupp är inte implementerat i nuvarande version (6.6).

I fönstret övre högra del finns inställningar för om användare som tillhör gruppen ska få skapa och/eller ändra användare. Observera att en grupp måste ha åtminstone Välja-behörighet på Användare för att kunna komma se denna bild.

Om enbart ändra användare är ibockad innebär det att användare som tillhör gruppen (om de har Välja och Spara-behörighet) kan ändra sina egna lösenord och namn, men inget annat.
Om både ändra användare och Skapa användare är ibockat så kan användare som tillhör gruppen ändra alla uppgifter på sin egen användare och andra användare, samt lägga upp nya användare.

Här finns även inställningen för om användare knutna till användargruppen ska kunna logga in i Administrationssidorna för OPAC (WOA). Användare som har behörigheten kan logga in på administrationssidorna med sina egna libra-användarnamn.

Mer om ...

För att byta en enskild användares behörighetsgrupp, se Användare och Användaruppgifter.