Förvärv Förvärv

Bokhandel Online

Kommunikationen mellan bokhandeln och LIBRA.SE sköts av en webbtjänst som Axiell installerar. Medialeverantören måste få adressen som posterna ska skickas till. Den ser exempelvis ut så här: http://www.kommunbibliotek.se/ALMA/Alma.svc/OrderConfirm? Adressen fär ni via supportavdelningen.

I registret för LIBRA.SE måste två inställningar göras:

1. I Gemensamma register måste kontot som beställningarna ska vara knutna till läggas in under Internetkonton. Detta är oftast gjort för BTJ om man har Medialink. Konton till BTJ måste bestå av åtta siffror. Är det inlagt med sju siffror så lägger man till en 0 först i kontot. Ett konto som ibland inte är upplagt för BTJ är huvudkontot som slutar på 000, så det kan behöva läggas upp.  Konto till Adlibris, FörlagEtt och Bokus läggs in på samma sätt för varje konto som vill ha möjligheten att få exspektansposter(men måste inte bestå av åtta siffror). Du kan knyta beställningskonto, avdelning, lånetid och lokal placering till ett Internetkonto. Dessa uppgifter läggs då automatiskt in på beställningar som skickas in via Bokhandel Online.

2. I Beställningar (ctrl+7) måste det under fliken 2, Leverantörer läggas upp en ny leverantör för BTJ som heter BTJ Mediadirekt och har följande inställningar:

Använder ni dessutom någon av BTJ:s profiltjänster eller bokpaket så måste ni även lägga upp en leverantör för detta. Då ska sökkoden vara BTJ-PR.

För Adlibris FörlagEtt och Bokus räcker det att kontrollera att sökkoden är AdLibris, forlagett och bokus.

När detta är gjort kontaktar ni kundtjänst hos berörd leverantör så att de aktiverar era konton så att det börjar skickas exspektansposter direkt till er Libra. OBS: Ta inte bort en leverantör som har beställningar knutna till sig.

BTJ:
Beställ precis som vanligt på deras webbsajt, www.btj.se. Glöm inte att klicka i Beställ katalogpost.  Handlar ni från Btj:s nya digitala sambindningslista skickas även dessa exspektansposter till beställningsmodulen.

Adlibris:
Beställ böcker precis som vanligt på adlibris.se.

Har man Bokhandel Online aktiverad får man i slutet av beställningen en fråga om man vill skicka beställningen till Libra.

I beställningsmodulen finns det efter cirka 5 minuter en exspektanspost. Det finns möjlighet att få antingen BURK-nummer eller LIBRIS-nummer som externnummer beroende på vem man har som katalogpostleverantör.

·         Om man får posterna från BTJ så beställas dessa automatiskt från BURK.

·         Importera posten från Libris: Sök upp posten i Libris via Katalogsökning – Funktioner – SRU sökning och välj att importera posten.

·         Libris batchimport. Detta är en tilläggstjänst. Kontakta er säljare om ni vill veta mer om tjänsten.

Bokus:

Gör beställningar som vanligt och välj sedan att skicka beställningsposterna till Libra.SE

FörlagEtt:

I Beställningar – Leverantörer ska sökkoden för FörlagEtt vara Forlagett för att exspektansposten ska kunna levereras till systemet. I övrigt gör du dina beställningar som vanligt.