Förvärv Förvärv

Beställning via BURK-rapportering

Fönster: BURK-rapportering
Rutinen nås via: Arbeta med - BURK-rapportering

BURK-rapportering används för att beställa enstaka poster, främst äldre titlar som inte finns med i MediaLink-listor. Listan under Arbeta med - BURK-rapportering visar bara beställningar och gallringar som gjorts under dagen.

Gör så här:

  1. Gå till menyn Arbeta med - BURK-rapportering.
  2. Markera Beställ katalogpost.
  3. Skriv in BURK-numret. Inledande SwLnBT och avslutande kontrolltecken behöver inte anges.
  4. Tryck Enter.

Beställningar skickas till BTJ varje kväll via MediaLink-kopplingen.