Förvärv Förvärv

Beställning via MediaLink

Fönster: Beställning
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Arbeta med - Beställning
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + 7

Förutsättningar: MediaLink är installerat på servern, en leverantör är knuten till MediaLink och BTJ-kundnummer är registrerade för enheten.

Gör så här:

  1. Ctrl + 7 för att öppna beställningsrutinen.
  2. Under flik z-Sökvillkor välj en MediaLink-lista
  3. Tryck Enter
  4. Innehållet i MediaLink-listan visas under fliken x-Resultat, markera en rad och tryck Ctrl + O
  5. Fyll i obligatoriska värden och övriga önskade värden. Tänk särskilt på uppgifterna som styr hanteringen gentemot låntagaren.
  6. Spara beställningen med Ctrl+ S.
  7. Beställningen blir nu definitiv och visas till vänster under fliken Medialinkbeställningar
  8. Ange nästa listposition i rutan Pos och tryck Enter, alternativt gå tillbaka till listan i fliken x-Resultat

Om ni vill göra flera beställningar på samma titel till samma enhet, ändra siffran i rutan Antal istället för att lägga upp flera separata beställningar.

Gjorda beställningar skickas till BTJ varje kväll och genererar normalt dels en beställning på den fysiska boken, och dels en katalogpost som levereras till er katalog under natten via Bibliografisk service (BURK).

På beställningen under flik b-Sida 2 står vilket datum beställningen sändes iväg.

Om man av misstag råkar välja BTJ som leverantör på en beställning som inte är för MediaLink, så skickas inte den informationen med i MediaLink-beställningen.