Inställningar Inställningar

Bokbuss tur och hållplats

I LIBRA.SE finns en särskild hantering av tur och hållplats för bokbuss. För att aktivera funktionaliteten på bokbussenheten behöver Visa hållplats under Enhetsregister - a-Inställningar vara ibockad. De turer och hållplatser som ska användas registreras under Gemensamma register - Bussturer.

I Librafönstrets nederdel, vid sidan om enhetsvalet, visas två dropplister med val av Bussturer respektive Hållplats.

När bokbussen under körning anländer till en hållplats väljer personalen Tur och Hållplats innan utlån/återlämning påbörjas. När tur och hållplats är vald så registreras detta både på lånet. Tur och hållplats registreras också automatiskt på låntagaren. Den automatiska registreringen på låntagare går inte att inaktivera.

Tur och hållplats skrivs ut på Egen notering, för att kunna avgöra vilka reserverade böcker som ska tas med vid vilken tur.

Tur- och hållplats-information visas på låntagarbilden under 2-Meddelanden/övrigt, längst ner till vänster. Det går inte att redigera eller ta bort tur och hållplats för en låntagare manuell, utan allt registreras automatiskt när en låntagare lånar.

För att söka fram låntagare på en viss tur elelr hållplats finns låntagarfönstrets flik z-Sökvillkor, med sökvillkoren Busstur och Hållplats.

Det går även att söka fram lånestatistik utifrån en tur och hållplats som villkor i rapporten Lånestatistik.

Lägga in en tur


Gör så här:

 1. öppna fliken Bussturer i Gemensamma register.
 2. Skapa ny tur med Ctrl + N.
 3. Ange turens namn i den övre rutan Namn.
 4. Spara med Ctrl + S.
 5. Upprepa för de turer som ska läggas in.

Lägga in en hållplats


Gör så här:

 1. öppna fliken Bussturer i Gemensamma register.
 2. Klicka i listan Alla hållplatser.
 3. Skap en ny hållplats med Ctrl + N.
 4. Ange hållplatsens namn i den undre rutan Namn.
 5. Spara med Ctrl + S.
 6. Upprepa för de hållplatser som ska läggas in.

Knyta hållplatser till en tur


Gör så här:

 1. öppna fliken Bussturer i Gemensamma register.
 2. Markera önskad tur i rutan Bussturer.
 3. Markera en hållplats som ska knytas till turen i rutan Alla hållplatser.
 4. Klicka på Lägg till (Alt + ä).
 5. Upprepa för de hållplatser som ska knytas till turen.
 6.  

OBS! Samma hållplats kan höra till flera turer!