Inställningar Inställningar

Byta skrivare för en utskrift

Fönster: Utskriftsinställningar
Rutinen nås via: Arkiv - Utskriftsinställningar

Gör så här:

  1. Välj menyn Arkiv - Utskriftsinställningar
  2. Hitta den utskrift som ska ändras och välj en annan skrivare.
  3. Kryssrutan Skrivardialog innebär att det vid utskrift visas en dialogruta för att kunna välja annan skrivare m.m. Rekommenderas normalt inte för kvittoutskrifter.
  4. Kryssrutan Kvittoskrivare för Avisering, Egen notering eller Skicke-meddelande, ska kryssas i om en kvittoskrivare ska användas
  5. Spara med Ctrl + S

Dessa skrivarinställningar sparas per windowsanvändare på den lokala datorn. Därmed behöver dessa inställningar göras på varje PC. För mer info, se Configfiler.