Katalogimport Katalogimport

Enkel katalogisering, fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - Enkel katalogisering 
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift +O 
Funktioner: Skapa ny katalogpost 
                      Lägga till uppgifter i en befintlig post 

Fönstret består av ett antal uppgifter som kan registreras för att skapa en enkel katalogpost. De fält som finns angivna kan registreras - inga andra. 
Rutinen kan enbart öppnas om en katalogpost redan har sökts fram.
Vid rubriken Redigera till vänster visas postens katalogid.
Ctrl + N för att registrera en helt ny post varvid rubriken till vänster ändras till Redigera ny post.

Obligatoriska fält:

  • Medietyp
  • Publikationstyp
  • Språk
  • Utgivningsland
  • Katalogposttyp
  • Utgivningsår
  • Titel

Övriga fält är frivilliga och kan lämnas blanka.

Om mer än ett ämneord, katalogsignum, serieuppgift eller hyllsignatur ska anges, sker detta genom att skapa ett nytt fält genom att klicka på knappen Lägg till vid respektive uppgift.

Fileringsinformation läggs till genom att ange det antal tecken, inklusive mellanslag som inte ska räknas i den lilla rutan till vänster om titel respektive serie.

 

För att minska risken för felstavningar eller olika varianter av samma term, använd gärna auktoritetsregistret. Ställ markören i ett fält som auktoritetsregistret stödjer och tryck F1.