Tidskrifter Tidskrifter

Förnya prenumerationer

Fönster: Förnya beställningar
Rutinen nås via: Arbeta med - Förnya prenumerationer
Kortkommando: Ctrl + Y

Tidskrifter har normalt en beställning för varje år, och rutinen Förnya prenumerationer används för att skapa nya beställningar för nästkommande år.

På beställningarna ska det finnas ett förnyelsedatum. Datumet innebär när beställningarna bör förnyas, med andra ord när de bör visas i rutinen Förnya prenumerationer.

Alternativt kan rutan Förnyas före avmarkeras och alternativet prenumerationsperiod för innevarande år användas i stället.

Börja med att söka fram nuvarande års beställningar som används som underlag.

Gör så här:

 1. Öppna Förnya prenumerationer med Ctrl + Y
 2. Ange din Enhet.
 3. Tryck Enter för att söka.

Nu visas en lista över alla beställningar med som har ett förnyelsedatum före datumet Förnyas före, normalt sett är det nuvarande års beställningar. Klicka gärna på titel-kolumnen för att sortera listan efter titel. Nere till vänster visas antalet beställningar i listan.

För att skapa nya beställningar för nästa år, gör så här:

 1. Bocka i rutan Markera alla och tryck Enter för att göra en ny framsökning. Då bockas rutan Beställ i på alla rader i listan.
 2. Gå igenom listan och ta bort bocken i rutan Beställ på de tidskrifter ni inte kommer att prenumerera på nästa år.
 3. I rutorna under listan, ange prenumerationsperiod för nästa år, t.ex. från 2015-01-01 till 2015-12-31 (Kommande år föreslås).Ange Förnyelsedatum för nästa år, t.ex. 2015-10-01.
 4. Ange nästa år som budgetår, t.ex. 2015. (Kommande år föreslås)
 5. Tryck Ctrl + S för att skapa beställningarna.
 6. Eventuellt visas en dialogruta: Vill du skapa nya beställningar? Antal beställningar för perioden: NN. som visar hur många beställningar som redan har skapats för nästa år, för att undvika att beställningar skapas av misstag.
 7. Meddelanderuta: Klart: NN. Siffran visar antalet skapade beställningar.
 8. De beställningar som förnyats försvinner från listan. Om inte, använd knappen Töm och gör en ny framsökning.

Vanliga folkbibliotek kan bortse från valen Ej kundgodkända, Kundgodkända och kolumnen Accepterade. Dessa val gäller funktionen Cirkulationslistor.

Om det finns beställningar som ni inte vill fortsätta prenumerera på, kan man söka upp den beställningen, ta bort förnyelsedatumet på beställningen och spara. Beställningen kommer inte längre att visas i Förnya prenumerationer.
Samma sak gäller om tidigare års beställningar visas i Förnya prenumerationer, ta bort förnyelsedatumet på beställningen så försvinner de från listan.