Förvärv Förvärv

Förväntat leveransdatum

Fråga: Hur gör vi för att se förväntat leveransdatum?

På en beställning kan man sätta ett förväntat eller beräknat leveransdatum, för att enkelt kunna se när exemplaret ungefärligen kommer levereras.

Det går att sätta datumet manuellt, men det smidigaste sättet är att ange en ungefärlig leveranstid för leverantören. Det gör att ni för varje beställning från leverantören framöver automatiskt får ett ungefärligt datum för förväntad leverans.

I katalogen på flik a-Katalogpost finns det olika information som visas:

  • Om ni inte har exemplar på din enhet men ni har beställt, så visas detta i röd text på katalogposten. Om ni bara ser texten "Beställd" men inget datum, då finns det inget beräknat leveransdatum på beställningen. Lägg in ett datum på beställningen, så visas det. 
  • Om ni inte har exemplar på din enhet, ni har beställt, men det finns exemplar på andra enheter, då visas "Beställd. Finns på annan enhet." Vilka andra enheter som har exemplar visas som vanligt under fliken b-Bestånd, och där visas även det förväntade leveransdatumet om sådant finns. 
  • Om ni har exemplar på din enhet, men ni har beställt nya, så visas ingen information om beställningen under a-Katalogpost. Tanken är att om ni har boken, så vill man först och främst veta var de exemplar man redan har finns och var de står. Därför visas hyllsignumet, samt det röda utropstecknet i träfflistan om boken finns inne på min enhet. På beståndsfliken kan du se om ni har beställningar.