Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Gallringsunderlag

Fönster: Gallringsunderlag
Rutinen nås via: Arbeta med - Rapporter - Gallringsunderlag
Kortkommando: Ctrl + E

Rapporten Gallringsunderlag används för att få fram en lista på vilka exemplar som är minst utlånade.

Gör så här:

  1. Ctrl + E för Rapporter.
  2. Välj Gallringsunderlag.
  3. Sätt ett datumintervall i Senaste utlån fr.o.m. och Senaste utlån t.o.m.
  4. Begränsa rapporten med Enhet eller andra val.
  5. Klicka Skriv ut
  6. Välj utskriftsform och fortsätt.

Ett rimligt sätt om man vill ha fram allt som inte lånats de sista tre åren t.ex. är att sätta Senaste utlån fr o m till exempelvis 1980-01-01 och Senaste utlån t o m till dagens datum minus tre år.

OBS! Tänk på att markera kryssrutan Inkl. ej utlånade för att få med exemplar som aldrig varit utlånade!

Om man väljer att använda valet Inkl. ej utlånade så får man med vissa exemplar som inte ska gallras. För att kunna bortse från t.ex. referensexemplar som inte ska ha några utlån, sortera listan på lokal placering. För att kunna bortse från exemplar som precis har inlevererats och inte hunnit lånas ut, använd gärna leveransdatum för att inte få med de senaste på listan.