Tidskrifter Tidskrifter

Inleverans av dubbel- och trippelnummer

Rutinen nås via: Arbeta med - Tidskrifter
Komrtkommando: Ctrol + 0

För att inleverera ett dubbelnummer:

  1. Sök upp tidskriften i inleveransrutinen.
  2. Markera, om nödvändigt, aktuellt häfte i listan.
  3. Markera kryssrutan för Dubbelnr. Då genereras en 2:a i rutan bredvid, vilket betyder att detta är ett dubbelnummer. Notera att häftesinformationen ändras i rutan 3-Nästa häfte.
  4. Justera benämningen på häftetet som ska levereras in i rutan 1-Häfte .
  5. Välj streckkod eller L-nummer. Tryck Ctrl + S för att spara. 

För att inleverera ett trippelnummer:

  1. Sök upp tidskriften i inleveransrutinen.
  2. Markera, om nödvändigty, aktuellt häfte i listan.
  3. Markera kryssrutan för Dubbelnr. Ändra manuellt 2:an till en 3:a. Detta för att systemet ska förstå att detta är ett trippelnummer. Notera att häftesinformationen ändras i rutan 3-Nästa häfte..
  4. Justera uppgifterna på häftet som ska levereras in i rutan 1-Häfte .
  5. Välj streckkod eller L-nummer. Tryck Ctrl + S för att spara.