Förvärv Förvärv

Inleverans av tidskrift

Fönster: Inleverans tidskrifter
Rutinen nås via: Arbeta med - Inleverans av tidskrifter
Kortkommando: Ctrl + 0

Gör så här:

  1. Ctrl + 0 för att öppna Inleverans tidskrifter
  2. Hämta tidskriften i dropplisten för Titel
  3. Kontrollera att rätt beställning är markerad, att rätt häftesuppgifter visas och att lokaliseringsuppgifterna stämmer. Var noga med att kontrollera och korrigera Förväntat datum för nästa häfte.
  4. Läs in streckkod eller välj L-nummer och spara med Ctrl + S

Läser du in streckkod med scanner sparas exemplaret automatiskt.

Om annat häfte än förväntat anländer

Markera det häfte som faktiskt har kommit i listan över häften och förfar i övrigt som ovan.
Om häftet är ett häfte som borde ha kommit tidigare och därför inte visas, tas det enklast fram genom att först markera rutan Visa alla häften under Sök beställningar och trycka Enter.

Om tidskriftens beställning är inställd på att inte skapa utgivningsförslag, markera det sista häftet och klicka knappen Skapa nästa häfte för att lägga till ett nytt häfte och hoppa över inleveransen av det som ännu saknas.

Om häftet ska ges en annan beteckning

Om man önskar ge det aktuella häftet en annan beteckning än det systemet föreslår är det bara att ersätta eller komplettera det föreslagna med det önskade i fältet Häfte.
På samma sätt kan uppgifter om nästkommande häfte anges.
OBS! Vi rekommenderar starkt att kalenderåret alltid läggs först för att skapa enhetlighet i visningen!

Dubbelnummer/Flernummer

Om det kommer dubbelnummer, trippelnummer osv hanteras det genom att markera rutan märkt Dubbelnr. Systemet förslår som standardvärde i rutan efter värdet 2. ändra det i förekommande fall till 3 för trippelnummer osv.
Lägg märke till att uppgifterna ändras i fältet Nästa häfte.

Bilaga

En bilaga till ett häfte registreras genom att markera det häfte bilagan ska höra till så att detta häfte visas vid Häfte och nästkommande vid Nästa häfte.
Skriv in den beteckning som bilagan ska ha i fältet med beteckningen Extra nr/bilaga och markera kryssrutan Bilaga. Inleverera som vanligt.
OBS! Bilagan får exakt den beteckning som skrivs in på fältet!

Extranummer

Ett extranummer registreras genom att markera det häfte som kom närmast före extranumret så att det visas vid Häfte och nästkommande vid Nästa häfte.
Skriv in den beteckning som extranumret ska ha i fältet med beteckningen Extra nr/bilaga och markera kryssrutan Extranr. Inleverera som vanligt.
OBS! Extranumret får exakt den beteckning som skrivs in på fältet.

En tidskrift ändrar utgivningsmönster

Naturligtvis händer det att tidskrifter får en förändrad utgivning. I LIBRA.SE är det mycket enkelt att förändra ett utgivningsmönster mitt under en prenumeration.
OBS! ändringen bör göras sedan sista häfte med det gamla mönstret har inlevererats och innan första häfte med ny numrering/nytt mönster ankomstregistreras.

  1. Sök upp beställningen för den tidskrift som ska ändras.
  2. Gå in under fliken e-Utgivning.
  3. Förändra utgivningsmönstret och/eller numreringen och kontrollera resultatet med Visa förslag.
  4. Spara när förslaget stämmer.

OBS! Om det finns flera beställningar av samma tidskrift kommer det förändrade mönstret att gälla samtliga beställningar. Mönstret är knutet till katalogposten, inte till beställningen som sådan!
Läs mer om utgivningsmönster under Beställning - Utgivningsmönster.