Katalogimport Katalogimport

Katalogpostimport från BTJ - Bibliografisk service

Fönster: Import av marcposter
Rutinen nås via: Arbtea med - MARC-import logg

Katalogposter som beställts hos BTJ via MediaLink eller på annat sätt importeras nattligen till katalogen. Postimporten från BTJ går normalt utan att man behöver göra något själv. Vilka poster som importerats visas i loggen. Ibland kan dock vissa av de poster som importeras inte valideras, de hamnar då i listan med Ej validerade poster, vilka poster det gäller visas i importloggen.

I loggen visas också eventuella anslutningsproblem och liknande, om ni märker att poster som skulle importerats från BTJ inte dykt upp i basen bör ni kolla loggen först.

Gör så här:

  1. Öppna Batch-import med Arbeta med - MARC-import logg
  2. Under flik 1-Batch, kolla kolumnerna Status och Fel. Status är antingen OK eller "?".
  3. För att läsa logg för en viss import, markera den raden.
  4. Loggen visas då under flik 3-Logg

Status OK innebär att Libra kunnat få kontakt med servern. Status ? innebär att något har gått snett.
Siffran under kolumnen Fel anger hur många katalogposter som inte kunnat valideras, när posterna rättats via Avvisade poster så justeras siffran i denna kolumn automatiskt.

Felsökning

Poster från BTJ exporteras under natten, och importeras i Libra tidigt på morgonen dagen därpå. Om det saknas katalogposter, gör så här:

  1. Gå till Arbeta med - MARC-import logg.
  2. Under flik 1-Batch leta reda på raden för dagen efter dagen du gjorde beställningen.
  3. Om kolumnen Status för importraden visar ett frågetecken, markera raden under 1-Batch och leta sedan igenom flik 3-Logg efter ett felmeddelande. Se om du hittar felmeddelandet under rubriken Loggmeddelande nedan.
  4. Om kolumnen Status för importenraden visar OK, markera raden under 1-Batch och leta sedan igenom flik 3-Logg för att se om titeln finns med i loggen. För att se just den post som har importerats, gör en sökning på det katalogid som står före titeln i loggen. Om titeln med i loggen men inte kan sökas i katalogen så finns den eventuellt under Ej validerade poster.

Loggmeddelanden

Exempel: En obligatorisk fältkod saknas, fältkod 245.
Exempel: Fel från XMLReaderImport:  internid=0 Delfältet är ej upprepningsbart, fältkod:  900g (mer info om 900$g)
Lösning: Katalogposten har inte kunnat valideras. Gå till Ej validerade poster och rätta till felet så dyker posten upp i basen. När en felaktig importerad katalogpost har rättats till försvinner informationen om den från loggen.

Exempel: Exception The requested name is valid, but no data of the requested type was found
Exempel: Exception Unexpected null reply received
Lösning: Libraservern har inte kunnat nå BTJs FTP-server. Om det är ett tillfälligt problem så kan ni bara vänta så kommer posterna att importeras nästa morgon. Om nätverksproblemet återkommer flera dagar i rad, kontakta er IT-avdelning för att se om det är nätverksproblem eller om de har bytt externt IP-nummer eller internetleverantör utan att meddela ändringen till BTJ.

Exempel: Obs, nedladdning avbruten! Index and length must refer to a location within the string. - Parameter name: length
Exempel: Obs, nedladdning avbruten! Start tag is missing
Exempel: Obs, nedladdning avbruten! End tag is missing
Exempel: Obs, nedladdning avbruten! Object reference not set to an instance of an object.
Exempel: Obs, nedladdning avbruten! Unexpected end tag. Line 75, position 3.
Lösning: Något är fel i formatet på filen som importerats. Kolla under flik 5-Filer vilken eller vilka filer det gäller, kontakta BTJ och be dem lägga ut denna fil på nytt.