Förvärv Förvärv

Ny beställning

Fönster: Beställning
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Arbeta med - Beställning
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + 7

Gör så här:

  1. Sök upp önskad post i katalogen.
  2. Ctrl + 7 för att öppna beställningsrutinen. Du ska nu ha din titel öppnad i beställningsrutinen. Obligatoriska värden är markerade med *.
  3. Fyll i obligatoriska värden och övriga önskade värden. Tänk särskilt på uppgifterna som styr hanteringen gentemot låntagaren.
  4. Ctrl+ S för att spara beställningen.
  5. Kontrollfråga: Ska beställningen bli definitiv?
  6. Bekräfta med Enter.