Förvärv Förvärv

Ny beställning av tidskrift

Fönster: Beställning
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Arbeta med - Beställning
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + 7

För att göra en beställning av tidskrifter gör du på principiellt samma sätt som för böcker.

 1. Sök upp önskad tidskrift i katalogen.
 2. Ctrl + 7 för att öppna beställningsrutinen. OBS!  Förvissa dig om att det är en tidskriftsbeställning! Dels visas det i kataloginformationen vid rubriken Typ, dels visas uppgifter om prenumerationsperiod!
 3. Du ska nu ha din titel öppnad i beställningsrutinen. Obligatoriska värden är markerade med *.
 4. Fyll i obligatoriska värden och övriga önskade värden. Tänk särskilt på uppgifterna som styr hanteringen gentemot låntagaren.
 5. Kryssa i Cirkulationslista om tidskriften ska gå på cirkulation.
 6. Ange låntagare om tidskriften inte ska gå på cirkulation utan styras direkt till låntagare som för distribution eller förmedling.
 7. avmarkera kryssrutan Inlevereras om det är en förmedlingsbeställning.
 8. Glöm inte att ange Prenumerationsperiod
 9. Gå till flik e-Utgivning och fyll i uppgifterna för utgivningsmönster. Detta beskrivs mer detaljerad nedan. OBS! Utgivningsmönstret är knutet till katalogposten och det går inte att knyta olika utgivningsmönster till olika beställningar av samma tidskrift.
 10. Spara beställningen med Ctrl+ S.
 11. Kontrollfråga: Ska beställningen bli definitiv?
 12. Bekräfta med Enter.

Utgivningsmönster

På beställningens flik a har prenumerationsperioden angivits. Det betyder att det inte finns någon egentlig koppling mellan hur tidskriftens utgivning ser ut och hur bibliotekets prenumerationer löper.
OBS! För varje häfte kommer årtal automatiskt att anges. Övriga uppgifter hämtas från utgivningsmönstret.

För att hantera utgivningsmönster till en tidskrift där sådant inte finns, gör så här:

 1. Gå till flik e-Utgivning.
 2. Ange antalet häften per kalenderår. Räkna inte med extranummer och bilagor och räkna kända dubbelnummer som enstaka häften.
 3. Det är rekommenderat att kryssa i rutan Skapa inte utgivningsförslag.
 4. Ange intervall genom att välja i dropplisten. Alternativet Inget innebär att antalet häften fördelas automatiskt.
 5. Ange eventuellt veckodag. (Används normalt inte)
 6. Ange startdatum för första häfte under kalenderåret.
 7. Ange önskad beteckning vid Namn 1. T.ex. Volym:
 8. Ange startnummer och markera om numreringen är löpande.
 9. Ange i förekommande fall brytnivå och intervall
 10. Fortsätt om så önskas på samma sätt vid Namn 2. T.ex. Häfte:
 11. För att kontrollera effekten av valen enligt ovan klickar du på knappen Visa förslag.
 12. Spara ditt mönster när du är nöjd med resultatet.

OBS! Du kan när som helst senare under hanteringen gå in och ändra mönstret om tidskriften får en förändrad utgivning. Det är lämpligt att göra ändringen i samband med att första häftet med nytt mönster anländer!