Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Omlokaliseringar, rapport: fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Rapporter - Omlokaliseringar
Kortkommando: Ctrl + E
Fönsterrubriker: Omlokaliseringar
Funktioner: Lista med omlokaliseringar på egna enheten som förfallit
                      Lista den egna enhetens bestånd som är tillfälligt omlokalisterat till annan enhet, som förfallit

Rapporten Omlokaliseringar används för att se listor på vad som är tillfälligt omlokaliserat utifrån olika uppgifter.

Fönstrets överdel är till för att sätta villkoren för rapporten. 

  Omlokaliseringar
Från enhet Dropplist för att begränsa rapporten till omlokaliseringar från den enhet som angetts.
Till enhet Dropplist för att begränsa rapporten till exemplar som omlokaliserats till den enhet som angetts.
Från avdelning Dropplist för att begränsa rapporten till omlokaliseringar från den avdelning som angetts.
Till avdelning Dropplist för att begränsa rapporten till exemplar som omlokaliserats till den avdelning som angetts.
Från lokal placering Dropplist för att begränsa rapporten till omlokaliseringar från den lokala placering som angetts.
Till lokal placering Dropplist för att begränsa rapporten till exemplar som omlokaliserats till den lokala placering som angetts.
Från lånetid Dropplist för att begränsa rapporten till exemplar som omlokaliserats från den lånetid som angetts.
Till lånetid Dropplist för att begränsa rapporten till exemplar som omlokaliserats till den lånetid som angetts.
Fr.o.m., T.o.m. omlok. datum Datumintervall för att begränsa rapporten till en viss period då omlokaliseringen skedde.
Fr.o.m., T.o.m. förf. datum Datumintervall för att begränsa rapporten till en viss period för förfallodatum (slutdatum) för tillfällig omlokaliseringar.
Från, Till fri placering Intervall för att begränsa sökningen till angivna fria placeringar.

OBS! Alla uppgifter ska inte anges! Normalt anges enbart ett eller två värden beroende på vad som behöver tas fram!

Rubrik är rubriken som visas överst på rapporten.


Valbara fält är den information som kan visas på rapporten, och Valda fält är den information som kommer att visas på rapporten.
För att lägga till mer information på rapporten, markera raden under Valbara fält och klicka högerpil-knappen (>).
Om ett visst fält inte ska visas på rapporten, markera raden under Valda fält och klicka vänsterpil-knappen (<).

Sortera är de fält som rapporten sorteras efter. För att välja att ett fält ska vara sorteringsordningen, markera raden under Valda fält och klicka högerpil-knappen (>). Om ett visst fält inte ska användas för sortering längre, markera raden under Sortera och klicka X-knappen (X).

Klicka på Skriv ut eller Ctrl+P när villkoren är satta och välj i dialogrutan önskad form för utskrift. Bildskärm är förvalt värde.
När rapporten är skapad visas en uppgift om hur många lånuppgifter som överensstämmer med kriterierna, vid Antal träffar.