Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Plocklista

Rutinen nås via: Arbeta med - Rapporter - Plocklista
Kortkommando: Ctrl + E

Med plocklista avses en lista för att hämta böcker där reservationer gjorts av material som står inne och är också en nödvändig åtgärd om man tillåter s.k. vilande reservationer eller seriella reservationer.

Plocklista kan tas ut på flera olika sätt, men grundförslaget är följande:

 

  1. Öppna Rapporter
  2.  Välj Plocklista
  3. Välj egen enhet som Hämtenhet
  4. Markera Enhtsgrupp för hämtenhet om reservationsgrupper används
  5. (Kryssmarkera Inkluderea referens om det mot förmodan ska vara med)
  6. Startdatum kan användas, men behöver normalt inte tas med (finns materialet inne ska det ju hämtas!)
  7. Välj eventuellt fält som ska skrivas ut
  8.  Klicka på Skriv ut eller Ctrl+P  och besvara utskriftsdialogen.