Inställningar Inställningar

Skaffa lånekort

För att funktionen Skaffa lånekort ska fungera i Arena måste det göras vissa inställningar i LIBRA.SE.

De inställningar som ska göras är:


Gemensamma register:

Skapa en ny låntagarkategori. Det enda som är viktigt här är att Kod är InsFromWeb

Gå till fliken Arena och välj Ctrl + N och skriv in siffran 1 i fältet för ID för Arenainstansen och spara. Därefter kan man göra nödvändiga inställningar för de fält man vill visa i Arena och även välja vilka som ska vara obligatoriska för låntagarna att fylla i.

Enhetsregister:

Under Enhetsregister – Lånetider behöver ni ta ställning till vad den har låntagarkategorien ska få lov att göra. Om hen ska kunna reservera bland annat. För att ni få upp ett felmeddelande måste ni också under Lånetider spara alla era lånetider för denna låntagarkategori