Förvärv Förvärv

Söka inlevererad beställning

Fönster: Beställning
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Arbeta med - Beställning
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + 7

Gamla, redan inlevererade beställningar visas normalt sett inte eftersom de är överspelade. Men om man behöver hitta information för en tidigare gjord beställning så går det att söka fram dessa.

Gör så här:

  1. I katalogen, sök upp posten för beställningen.
  2. Notera postens Internnummer (katalogid).
  3. Ctrl + 7 för att öppna beställningsrutinen.
  4. Klicka en gång i fältet Katalogid för att se alla definitiva beställningar.