Förvärv Förvärv

Ta bort MediaLink-lista

Fönster: Beställning
Rutinen nås via: Arbeta med - Beställning
Kortkommando: Ctrl + 7

Om du vill ta bort gamla MediaLink-listor som inte används längre, gör så här:

  1. Ctrl + 7 för Beställning.
  2. Välj menyn Funktioner - Tag bort medialinklista.
  3. Välj en lista i dropplisten.
  4. Klicka Tag bort.
  5. Dialogruta: Det finns definitiva beställningar. Ska beställningar flyttas till lista 1111111?
  6. Bekräfta med Enter.