Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Topplista: fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Rapporter - Topplista
Kortkommando: Ctrl + E
Fönsteruriker: Rapporter
Funktioner: Ta fram lista på vad som är mest utlånat

Rapporten Topplista är till för se vilka titlar som är mest utlånade under vald tidsperiod.

I fönstrets överdel finns en rad valmöjligheter för att specificera vilka uppgifter rapporten ska visa:

  Topplista
Fr o m, T o m Datumintervall för att begränsa utlånedatum till en viss period.
Hyllsignum Hyllsignum för exemplaren. Sökning sker med automatisk högertrunkering. Hyllsignum särskiljer på gemener och versaler, d.v.s. uHc och Uhc ger olika träffar.
Enhet Dropplist för att begränsa sökningen till en viss enhet.
Avdelning Dropplist för att begränsa sökningen till en viss avdelning.
Lok. plac Dropplist för att begränsa sökningen till en viss lokal placering.
Medietyp Lista för att begränsa sökningen till en eller flera mediatyper. För att markera fler än en rad, håll nere Shift eller Ctrl och klicka.
Språk Dropplist för att begränsa sökningen till ett visst språk.
Visa antal Siffra för hur många titlar som rapporten ska visa. Fältet är inledningsvis blankt
Publikationstyp Lista för att begränsa sökningen till en eller flera publikationstyper. För att markera fler än en rad, håll nere Shift eller Ctrl och klicka.

 

I fönstrets nederdel finns val för hur rapporten ska presenteras.
Rubrik är rubriken som visas överst på rapporten.

Valbara fält är den information som kan visas på rapporten, och Valda fält är den information som kommer att visas på rapporten.
För att lägga till mer information på rapporten, markera raden under Valbara fält och klicka högerpil-knappen (>).
Om ett visst fält inte ska visas på rapporten, markera raden under Valda fält och klicka vänsterpil-knappen (<).

Klicka på Skriv ut eller Ctrl+P när villkoren är satta och välj i dialogrutan önskad form för utskrift. Bildskärm är förvalt värde.
 När rapporten är skapad visas en uppgift om hur många lånuppgifter som överensstämmer med kriterierna, vid Antal träffar.

 TIPS! Glöm inte att ange antal som ska tas med på listan och att oftast fälja att ta med alla medietyper utom tidskrifter eftersom beräkningen sker på katalogpostnivå!