Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Gallringsstatistik bestånd

Fönster: Gallringsstatistik bestånd
Rutinen nås via: Arbeta med - Rapporter - Gallringsstatistik bestånd
Kortkommando: Ctrl + E

Rapporten Gallringsunderlag bestånd används för att få fram en lista på vilka exemplar som har gallrats.

Gör så här:

  1. Ctrl + E för Rapporter.
  2. Välj Gallringsunderlag.
  3. Sätt ett datumintervall i Gallrade fr.o.m. och Gallrade t.o.m.
  4. Begränsa rapporten med Enhet och/eller andra val.
  5. Klicka på Skriv ut
  6. Välj utskriftsform.