Låna Låna

Hantering av lån med avgift

Nu är det möjligt att hantera lån med avgifter. Detta handlar oftast om filmer eller vissa typer av spel.

För att göra det möjlig att t.ex.lösa behovet att samtidigt ha vissa filmer utan avgift samtidigt som andra har det, är funktionaliteten knuten till hantering av lånetider. För att fungera krävs särskilda inställning i enhetsregistret.

  1. En särskild lånetid skapas i Gemensamma register (om inte en befintlig ska användas).
  2. En särskild Avgiftstyp skapas i Gemensamma register, t.ex. Låneavgift (om inte en befintlig ska användas).
  3. I Enhetsregistret, fliken 5-Lånetider, j-Avigfter, anges krontal för barn respektive vuxna. Lägg märke till att olika belopp kan gälla för lån respektive omlån. Ska samma gälla anges samma i båda fallen.
  4. På samma flik anges vilket alternativ som ska vara standardvärde vid utlån över disk och således vara förmarkerat i dialogrutan. Alternativen är:
  • Låna ut och skapa skuld
  • Låna ut och ta betalt
  • Låna ut utan avgift
  • Tillåt inte utlån

   5. Välj avgiftstypen som skapades i Gemensamma register.

Obs!
Skilda lånetider gör det möjligt att ha vissa filmer som lånas ut med avgift och andra utan.

Obs!
Vid eventuellt utlån i offline-klienten registreras ingen skuld.