Låna Låna

Lånetider

Fråga: Vi får inte det återlämningsdatum vi förväntar oss, vad kan det bero på?

Notera
 

vilken låntagare och exemplarnummer (streckkod) det gäller och gör så här:

  • Sök upp låntagaren och notera låntagarkategori
  • Sök upp exemplaret och notera lånetid, ägande enhet och eventuell tillällig lokalisering. Kolla också under fliken c-Historik vad som hänt med exemplaret.
  • Gå till Enhetsregister, markera utlånande enheten och notera vilken kalender enheten ska använda
  • Kontrollera om exemplaret lånades ut på annan enhet än ägande enhet.


Hur återlämningsdatum tas fram är beroende av flera uppgifter. Utifrån de uppgifter du har,

jämför
 

med hur det ser ut i inställningar på följande ställen:

  • Gå till Gemensamma register - 4-Kalender, välj utlånande enhets kalender i dropplist och kolla vilka dagar som biblioteket är markerat som stängt. Kolla om Alla dagar och Framåt är ibockat på Utlån.
  • Gå till Enhetsregister, markera utlånande enhet, välj fliken 5-Lånetider och välj i dropplisten den låntagarkategori som låntagaren tillhör. Välj därefter den lånetid som exemplaret har och gå till fliken k-Utlån. Kontrollera vad som är angivet på Antal dagar.