Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Låntagarrapport, fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Rapporter - Låntagarrapport 
Kortkommando: Ctrl + E 
Fönsterrubriker: Rapporter 
Funktioner: Ta fram lista på låntagare 
                      Ta fram lista på inaktiva låntagare 
 

Låntagarrapport är till för att söka fram en lista på låntagare enligt de kriterier som sätts.

Fönstrets överdel visar de kriterier eller filter som kan sättas för framsökningen av rapporten.

Enhet: Den enhet som låntagare är knutna till, normalt sett den enhet där låntagaren registrerades. Uppgiften står på låntagarposten under 2-Meddelande/övrigt.
Kategori: Låntagarkategorin.
Skuldbelopp fr.o.m. och t.o.m.: Intervall för vilken totalskuld som låntagare har.
Uppl. datum fr.o.m. och t.o.m.: Datumintervall för datum när låntagare registrerades i systemet..
Senaste lån: Datum för när låntagare senast lånat något.
Spärrade: Om låntagare har spärr eller inte.
Spärrade fr.o.m. och t.o.m.: Datumintervall för datum när låntagare blev spärrade.
Giltiga fr.o.m. och t.o.m.: Datumintervall för när giltighetsdatum för låntagare går ut.
PUL: Låntagare med markering av att uppgifter enligt personuppgiftslagen är lämnade och mottagna.

Valbara fält är den information som kan visas på rapporten, och Valda fält är den information som kommer att visas på rapporten.
För att lägga till mer information på rapporten, markera raden under Valbara fält och klicka högerpil-knappen (>).
Om ett visst fält inte ska visas på rapporten, markera raden under Valda fält och klicka vänsterpil-knappen (<).

För att Sortera rapporten efter en viss kolumn, markera en rad i Valda fält och klicka högerpil-knappen. För att ändra vilken kolumn som används för sortering, använd X-knappen.

Klicka på Skriv ut eller Ctrl+P när villkoren är satta och välj i dialogrutan önskad form för utskrift. Bildskärm är förvalt värde När rapporten är skapad visas en uppgift om hur många låntagare som överensstämmer med kriterierna, vid Antal träffar.

Från listan kan en låntagare tas fram genom att markera önskad rad och gå till låntagarposten med Ctrl´+F2