Reservationer Reservationer

Multireservation

Fönster: Reservation
Rutinen nås via: Arbeta med - Reservation
Kortkommando: Ctrl + 9

Multireservation = Seriell eller parallell reservation.

Seriell reservation = En reservation av mer än en titel där man får böckerna i angiven ordning. Bok 2 kan inte fångas in innan Bok 1 har aviserats till låntagaren. Typexempel: Ett fortsättningsarbete i läsordning.

Parallell reservation = En reservation av mer än en titel där man får enbart den första som fångas in. Typexempel: Resehandböcker till en plats där en ska fångas in snarast möjligt.

Gör så här:


1.    Markera de titlar som ska ingå i multireservationen
2.    Alt+Shift+9  för att ta med titlarna till reservationsrutinen
3.    Kontrollera att titlarna står i rätt ordning om det gäller en seriell reservation
4.    Hämta låntagare på samma sätt som för normal reservation
5.    Välj i dropplisten för Typ det som ska gälla.
6.    Registrera eventuella övriga uppgifter
7.    Ctrl+S för att spara

Multireservation som resultat av flera sökningar:
Det kan ibland vara omöjligt att få fram alla titlar man vill ha i en multireservation i en och samma sökning.
Gör då så här:
1.    Sök upp den titel du vill ha med i mulitreservationen
2.    Ctrl+Ins för att lägga titeln i listan
3.    Gör så för alla som ska ingå i multireservationen
4.    Ctrl+Shift+9 när alla är samlade och fortsätt som ovan.
TIPS! För att få titlar i rätt ordning för en seriell reservation är det ofta enklas att använda ovan beskrivna metod och lägga till titlarna i läsordning!


Reservation på flera enheter


En multireservation kan göras på flera enheter på samma sätt som en normal reservation.

Ändra turordning i en gjord seriell reservation


Om ordningsföljden blivit fel i en seriell reservation kan ordningsföljden ändras genom att ta fram reservationen i reservationsrutinens flik Låntagarreservationer. Markera önskad reservation och använd knapparna Upp och Ner för att ändra läsordning.

Ta bort hel eller del av en multireservation


1.    Sök upp reservationen i reservationsrutinen eller på låntagarposten
2.    Expandera reservationen om enbart en del ska tas bort
3.    Markera och ta bort som vid normal reservation
OBS!  Om reservationen omfattar flera enheter tas den bort från samtliga enheter!