Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Omlokaliseringar rapport

Fönster: Omlokaliseringar
Rutinen nås via: Arbeta med - Rapporter - Omlokaliseringar
Kortkommando: Ctrl + E

För att se vilka omlokaliseringar som finns på den egna enheten, där förfallodatum för omlokaliseringen har passerat, gör så här:

  1. Öppna Rapporter med Ctrl + E.
  2. Välj Omlokaliseringar.
  3. Under Till enhet, välj den egna enheten.
  4. Under T.o.m. förf. datum, sätt dagens datum.
  5. Klicka Skapa rapport.

För att se vilka av den egna enhetens exemplar som är omlokaliserade till andra enheter, och där förfallodatum för omlokaliseringen har passerat, gör så här:

  1. Öppna Rapporter med Ctrl + E.
  2. Välj Omlokaliseringar.
  3. Under Från enhet, välj den egna enheten.
  4. Under T.o.m. förf. datum, sätt dagens datum.
  5. Klicka Skapa rapport.