Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Sparade lån, rapport: fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Rapporter - Lånestatistik
Kortkommando: Ctrl + E
Fönsterrubriker: Sparade lån
Funktioner: Ta fram lista på vad en låntagare med sparade lån har lånat

I rapporten Sparade lån, kan man få fram en lista på vilka böcker en låntagare med sparade lån har lånat.

Fönstrets överdel är till för att sätta villkoren för rapporten. 

  Sparade lån
Låntagare Används för att hämta låntagare via streckkod eller snabbsökning. Låntagare måste anges.
Fr.o.m. reg datum Möjlighet att sätta ett startdatum för hur långt tillbaka i tiden rapporten ska titta.
T.o.m. regdatum Möjlighet att sätta ett slutdatum för hur hur långt fram i tiden rapporten ska titta.

 


Rubrik är rubriken som visas överst på rapporten.

Valbara fält är den information som kan visas på rapporten, och Valda fält är den information som kommer att visas på rapporten.
För att lägga till mer information på rapporten, markera raden under Valbara fält och klicka högerpil-knappen (>).
Om ett visst fält inte ska visas på rapporten, markera raden under Valda fält och klicka vänsterpil-knappen (<).

Sortera är de fält som rapporten sorteras efter. För att välja att ett fält ska vara sorteringsordningen, markera raden under Valda fält och klicka högerpil-knappen (>). Om ett visst fält inte ska användas för sortering längre, markera raden under Sortera och klicka X-knappen (X).

Klicka på Skriv ut eller Ctrl+P när villkoren är satta och välj i dialogrutan önskad form för utskrift. Bildskärm är förvalt värde.
När rapporten är skapad visas en uppgift om hur många lånuppgifter som överensstämmer med kriterierna, vid Antal träffar.