Låna Låna

Utlån

Fönster: Utlån
Rutinen nås via: Arbtea med - Cirkulation - Utlån
Kortkommando: Ctrl + 3
Alternativ: Streckkoder finns för låntagare och börcker
                    Streckkod finns för böcker, men inte för låntagare
                    Utlån av långlån
                    Utlån med manuellt datum
                    Utlån utan tillgång till bok

Gör så här:
 

Streckkoder finns

 1. Gå till fönstret för utlån med Ctrl + 3
 2. Läs in låntagarens streckkod från lånekortet
 3. Besvara eventuella kontrollfrågor
 4. Läs in bokens streckkod
 5. Besvara eventuella kontrollfrågor
 6. Läs in streckkoden på nästa bok osv.
 7. Avsluta med Ctrl + P för kvittoutskrift eller F6 för att tömma fönstret.

Låntagare saknar streckkod

Hämta in låntagaren i punkt 2 ovan genom att i textrutan skriva in antingen de unika uppgifter som kan finnas, kortnamn, e-postadress, telefonnummer eller personnummer och trycka Enter. Ett annat alternativ är att söka fram låntagaren via den särskilda sökmöjlighet som skapats. Skriv i utlåningsbildens textruta:

 1. Början på låntagarens efternamn.
 2. Välj rätt låntagare i den dropplist som visas. Använd piltangenter eller mus.
 3. Tryck Enter vid rätt låntagare.


Utlån av långlån

 1. Sedan låntagaren har lästs in enligt ovan visas en kryssruta Långlån om låntagaren tillhör en kategori där långlån tillåts.
 2. Genomför utlånet på vanligt sätt. Långlånet registreras enligt reglerna i enhetsregistret om långlån accepteras för bokens lånetid.

Utlån med manuellt datum

 1. Hämta in låntagaren på vanligt sätt.
 2. Markera kryssrutan Använd manuell lånetid.
 3. Ange önskat datum (normalfallet)
 4. eller
 5. Välj annan lånetid
 6. Läs in bokens exemplarnummer i vanlig  ordning.

Utlån utan tillgång till bok

 1. Sök upp boken i katalogen.
 2. Ctrl + 6 för Exemplar.
 3. Markera önskat exemplar.
 4. Ctrl + 3 för Utlån.
 5. Hämta önskad låntagare på lämpligt sätt.
 6. Ctrl + K för att läsa in det tidigare markerade exemplaret.
 7. Enter för att verkställa utlånet.

Utlån av aviserad bok

 1. Ctrl + 3 för Utlån.
 2. Hämta önskad låntagare på lämpligt sätt.
 3. Har låntagaren aviserade böcker på enheten visas meddelandet Det finns aviseringar.
 4. Bekräfta med Enter.
 5. Klicka knappen Reservationer att hämta.
 6. De böcker som finns att hämta på enheten är förbockade i listan.
 7. Enter för att låna ut de förbockade böckerna.